Energirådgivning

Kunnskap som kutter kostnader.

Kunder av Elkraft har tilgang til vår egen avdeling med energirådgivere, bestående av sivilingeniører, ingeniører og tekniske spesialister. Elkraft ønsker å bidra til at din bedrift får reduserte energikostnader. Hos mange av våre kunder avdekker vi betydelige besparelse.

I tillegg til energibesparelser tilbys det også tjenester innen fakturering og fordeling av kostnader. Vi kan bistå med blant annet samlefaktura, forbruksanalyser, ENØK-rapporter og kartlegging av feil på målere eller andre installasjoner.

Leveransen fra Elkraft inkluderer et energioppfølgingssystem (EOS) som gir full kontroll over strømforbruket. Vårt rådgiverteam bistår også med energimerking av bygg, og tilbyr hjelp til energieffektiviserende tiltak på dine lokaler.

Close