Energioppfølging

Med kontroll av byggets energiforbruk kan bedriften få bistand til å komme i gang med energieffektiviserende tiltak og energiledelse. Dette redusere kostnadene og gjøre bygget mer miljøvennlig.

Elkraft tilbyr et brukervennlig energioppfølgingssystem.

ELKRAFT-Energiweb gir god oversikt over alt strømforbruk. Det er et helautomatisk og nettbasert energioppfølgingssystem som gir deg:

  • Full oversikt over alle energi: strøm, vann, olje, varme mv.
  • Full oversikt over hvordan forbruket fordeler seg rundt i bygget.
  • Faste forbruksrapporter daglig, ukentlig, månedlig eller årlig.
  • Tilgang til ferdige rapportmaler og budsjettverktøy.
  • Alarmer ved unormalt energiforbruk.
  • Mulighet til å starte ENØK-arbeidet uten betydelige investeringer.
  • Fokus på forbruk og kostnader år etter år.
  • Et komplett miljøregnskap på CO2 knyttet til strømforbruket hvert år
  • Oversikt og kontroll som vil kunne føre til betydelige besparelser

Alle forbruksdata og rapporter vil være tilgjengelige via Internett.

I takt med økende miljøbevissthet ønsker mange å vite mer om sitt energiforbruk. Hvor kommer den fra? Hva koster den? Hva kan bedriften spare? Energioppfølgingssystemet til Elkraft AS besvarer slike spørsmål.

Har dere ELKRAFT-Energiweb vil dere også kunne få bistand av Elkrafts rådgiverteam til å komme i gang med energieffektiviserende tiltak.

Close