Årlig hälsokontroll

Energistyring lønner seg.

Ved signert strømavtale med helsesjekk foretar vi en evaluering av bedriftens nåværende forbruksmønster, og kan utarbeide en statusrapport. Allerede her kan det avdekkes besparelser som gir våre kunder oversikt og kontroll.

Elkraft vurderer dagens nettleiekostnader og finner laveste kostnad og beste tariff for fremtidig forbruk.

Selv bedriften som har gjennomført enøk tiltak og prosjekter på energistyring, vil ha betydelige beløp å spare på en “Helsesjekk”. Redusert energiforbruk reduserer både bedriftens kostnader og utslipp av CO2. Har din bedrift fokus på energistyring, kontroll, miljø og bærekraft, er Elkraft riktig leverandør for et varig samarbeid. Våre ingeniører innen VVS, energi og miljø bistår din bedrift med en grundig gjennomgang av alle energikostnader.

 

 

Close