Besparelser

En av grunnene til Elkrafts solide vekst og markedsposisjon er at vi bistår bedrifter med å oppnå lavere forbruk og reduserte kostnader.

Elkraft er en kraftleverandører som ser på bedrifters totale strømkostnader. I tillegg til optimalisering av strøm og nettleie, foretar vår tekniske avdeling analyser av bedriftens samlede energikostnader.

Effekt- og energieffektiviserende tiltak kan føre til betydelige besparelser. Elkraft har en egen avdeling for rådgivning bestående av ingeniører og tekniske spesialister. Dette gir Elkraft et godt grunnlag  for å kunne vurdere og prioritere ulike tiltak i samarbeid med kunden.

Elkraft jobber med optimering av tariffer og kontrollerer at kunden ligger på riktig tariff hos netteier. Er tariffen eller forbruket feil kan det føre til at bedriften betaler for mye.

Vi utarbeider forbruksrapporter, som gjør det enklere å kontrollere at det ikke benyttes mer strøm enn nødvendig.  Vi kan sende regelmessige forbruksrapporter som viser forbruket time for time, dette gjør det enkelt å følge opp tiltak som er iverksatt.

Les mer om Elkrafts energirådgivning her.

Close