CO2 Regnskap

Analyse. Tiltak. Rapport.

I tråd med FNs bærekraftsmål bistår Elkraft våre kunder med å redusere utslipp av CO2. Den nasjonale varedeklarasjonen på strøm for bedrifter, som ikke har kjøpt strøm med opprinnelsesgaranti, viser et utslipp på 396g/kWh i 2019. Les mer her.

Med vår bistand kan bedriften oppnå lavere utslipp, mindre forbruk og reduserte kostnader. Hvert år kan din bedrift motta en miljø- og klimarapport som viser bedriftens utslipp, forbruk og reduksjoner som er oppnådd.

Ta kontakt for å få vite mer om CO2 regnskap.

 

Close