Ladestasjoner

Prosjektering og installasjon av ladestasjoner for elbil.

Bedrifter har et stadig økende behov for installasjon av ladestasjoner for sine elbiler. Vi tilbyr prosjektering og beregning av tilgjengelig effektkapasitet.

Økt fokus på reduserte klimautslipp og gunstige fordeler for utslippsfrie kjøretøy har resultert i en eksplosiv økning av elbiler på norske veier. Dette kombinert med støtteordninger for innkjøp av både ladere og biler gjør at veksten ikke forventes å avta i nær fremtid.

Elkraft hjelper våre kunder med en analyse og kartlegging av mulighetene for ladestasjoner.  Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi den nyeste og beste teknologien for å løse utfordringene for hvert enkelt bygg.

Close