Opprinnelsesgaranti

Trygghet for at strømmen din kommer fra miljøvennlige kilder.

Energimarkedet i Europa baserer seg i stor grad på produksjon basert på fossile energikilder som kull, olje og gass.

I tråd med økt fokus på miljø og utslipp av CO2 er det opprettet en europeisk ordning der bedrifter kan sikre at strømforbruket knyttes opp mot fornybare energikilder. Når en kunde av Elkraft handler strøm med opprinnelsesgaranti, blir et tilsvarende forbruk «kansellert» hos en produsent av fornybar energi. Miljøavtrykket på strømforbruket til kunden reduseres da med ca. 99%.

Fra Elkraft vil kunden årlig motta en rapport på utslipp av CO2, samt et sertifikat som bekrefter at forbruket er ”kansellert” hos en produsent.

Opprinnelsesgaranti fungerer slik: For hver kWh din bedrift forbruker blir det produsert tilsvarende mengde energi hos en kraftprodusent med fornybar produksjon. Ordningen gir bedriften mulighet til å støtte fornybar produksjon. Det blir utstedt et garantibevis som viser at det produseres fornybar energi tilsvarende 100% av din bedrifts strømforbruk.

Snakk med oss om hvordan bedriften kan styrke sin miljøprofil, og samtidig gjøre store besparelser.

Close