Solkraft

Solkraft er en miljøvennlig og bærekraftig energikilde, som er tilgjengelig for alle. Vi kan bistå din bedrift med løsninger på egenproduksjon og handel av solkraft.

Klimaet i Norge sammen med en stor teknologisk utvikling har gjort at stadig flere undersøker mulighetene for å installere solceller på sine bygg. Det krever små bygningsmessige endringer å gå til anskaffelser av solceller ettersom de blir montert på taket av bygningene hvor det er mye areal som vanligvis ikke er i bruk.

Ved å produsere sin egne strøm reduseres energikostnadene til bygget for hver selvproduserte kWh. I tillegg vil strømmen være helt utslippsfri fra produksjon til bruk ettersom det ikke er store avstander strømmen må fraktes før den blir brukt, kortreist. Produserer anlegget mer strøm enn byggingen bruker, vil denne strømmen gå ut på strømnettet.

Det er mange hensyn som vurderes når man planlegger for et solcelleanlegg. Både plassering, størrelse og utforming påvirker produksjonen både i negativ og positiv retning. Elkraft AS har god kjennskap og kunnskap om solceller og bistår i dag sine kunder med råd og informasjon om hele prosessen fra en tanke til ferdig installasjon av solceller for sine strømkunder. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat rundt dine muligheter for solceller.

Close