El

Elkraft erbjuder elavtal med olika fördelar och egenskaper.
Som kund hos Elkraft kommer ni får anpassad hjälp med energibesparingar, reducerad administration och att uppnå optimala tekniska lösningar.

Alla kunder får en personlig kundkontakt. Innan uppstart genomförs en kvalitetssäkring av vilka anläggningar som ingår i leveransen. Vi tillgodoser uppstart av alla mätare och levererar all el utan fördyrande mellanhänder. Elnätskostnaden för varje enskild mätare utvärderas för lägre kostnad och månatliga förbrukningsrapporter skickas till alla kunder. Hjälp med energibesparande åtgärder och förbrukningsstyrning är tillgängligt i alla delar av leveransen.

Close