Spotpris

Med denne avtalen følger du spotmarkedet og den løpende prisutviklingen fra dag til dag. Passer for bedrifter som kan leve med meget store svingninger i strømprisen.

Spotpris beregnes i henhold til prisen time for time ved kraftbørsen Nord Pool spot. Denne varierer kontinuerlig og påvirkes av etterspørsel, vær og temperatur. Egner seg for bedrifter som i perioder kan akseptere betydelige prisvariasjoner, og har mindre fokus på forutsigbarhet .

Close