Avgifter

Betaler dere for mye? La Elkraft gjennomføre en kostnadsfri kontroll av alle avgifter.

Strømleveranse og forbruk av strøm innbefatter flere ulike avgifter. Alle skal ikke betale de samme avgiftene, mange bedrifter betaler i dag mer enn hva som er påkrevet. Elkraft har gjennom 30 år spart sine kunder for mange 10-talls millioner kroner i avgifter. Denne løsningen tilbys som en No cure no pay tjeneste .

Close