Forvaltning

I forvaltningsporteføljen har Elkraft samlet et stort strømforbruk for å oppnå stordriftsfordeler. For å kunne tilby den beste forvaltningen legger vi sammen alle våre forvaltningskunders forbruk i en stor kraftportefølje.

Forvaltning er et produkt der våre innkjøpere handler aktivt med målsetning om å oppnå en lavest mulig strømpris. Med strømkjøp for en lengre forvaltningsperiode, reduseres risikoen for store prisvariasjoner.

Prissikringene bidrar til å redusere pristoppene, som ofte forekommer på den nordiske kraftbørsen. Dette skaper en mer forutsigbar energikostnad. I en forvaltningsportefølje vil alle kunder oppnå de samme fordelene.

Close