Nettleie

Vi kontrollerer nettleien for alle våre kunder. Det sparer dem for tid og penger.

Strøm transporteres av Statnett og de lokale nettselskapene. Nettselskapene utarbeider sine tariffer basert på konsesjonsbetingelser satt av NVE.

Elkraft er en samarbeidspartner på tariffvalg, måleroppsett, energi- og effektoptimering for å redusere nettleiekostnader. Ofte finner vi muligheter for betydelige besparelser. Bedriften mottar en felles spesifisert faktura for både strøm og nettleie. Alle kundens målere kan i tillegg faktureres  på en og samme faktura. Det betyr færre bilag, lavere kostnader og bedre kontroll.

Close